Lollipop

haiku

open mouth, wet lips

no gag reflex,

where do you think you’re going?

©️MarcusCaesar